top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

Sjöfartspolitiskt webinar


Blå Tillväxt sjöfartspolitiska webinar - Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?


Så löd frågan när Svensk Sjöfart bjöd in till sjöfartspolitisk finanswebinar med talespersoner från flera partier i finansutskottet! Under ledning av Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, diskuterade riksdagsledamöter konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten.

Webinaret producerades från Studio S19 via Teams.


bottom of page