top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

RWA vill stärka vår demokrati


Peter Wolodarski, sett från kontrollrummet.


Raoul Wallenberg Academy är flitiga besökare i vår studio och en av våra partners som vi stöttar.

I dag fanns Tove Lindgren från RWA på plats för att presentera ett projektet som är till för att öka ungdomars politiska intresse och engagemang, och syftar till att stärka vår demokrati.


DN:s chefredaktör Peter Wolodarski fanns med på länk för att prata om yttrandefrihet medan Magnus Ranstorp, expert på terrorism, berättade om sin syn på extremism.

Om samma ämne pratade också Anna Carlstedt, som fanns på plats i studion.


Materialet kommer att publiceras senare på RWA:s sociala medier.

Tove Lindgren och Anna Carlstedt på plats i studion.
bottom of page