top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

Näringslivet och riksdagspolitiker i webinar om isbrytare

Den 22 mars engagerade Svensk Sjöfart stora delar av svensk industri och flera riksdagspolitiker till ett webinarium med fokus på isbrytarfrågan.

Under webinaret kommer Sjöfartsverket som ansvarar för Sveriges isbrytare att berätta om det senaste i frågan.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, agerade moderator under webinaret.


bottom of page