top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

Martinas Magasin tillbaka i studion

"Martinas magasin" är ett format som Sweco använder sig av för att informera och inspirera sina tittare.

Martina Söderström, Divisionschef Environment & Planning, är programledare och dagens gäster var Magnus Almfors, Affärsenhetschef, Vatten & VA och Helena Liljegren, Affärsenhetschef, Samhällsanalys & Strategi.Martina Söderström, Helena Liljegren och Magnus Almfors på plats hos Studio S19.


bottom of page