StudioS19 AB stödjer Giving People


Just nu är det många barnfamiljer som drabbas ekonomiskt av Covid-19.

StudioS19 AB har därför hörsammat Giving Peoples vädjan om att hjälpa dessa utsatta barnfamiljer så att barn får mat i magen och familjen en chans att klara sig ur en svår situation . Det kändes som ett väldigt enkelt beslut.


https://givingpeople.se/