top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

Hur blir man filmproducent?

Producenten ansvarar för och utför olika produktioner och ser till att de genomförs enligt budget och uppsatta tidsramar. Det finns olika typer av producenter beroende på arbetsområde, som filmproducent, tv-producent, teaterproducent, radioproducent, musikproducent och kulturproducent. De produktioner du kan arbeta med omfattar allt från filmer och tv-serier till radiosändningar, musikinspelningar, teaterföreställningar och kulturevenemang.Uppgifterna kan variera beroende på området men det är vanligt att producenten generellt ansvarar för att produktionen genomförs. En producent ansvarar för budgeten, ser till att rätt personer anställs, kontrakt skrivs, scheman och förberedelser görs och att rätt utrustning finns på plats.


Exempel på olika slags producenter

· Producenter inom film-, tv-, kultur- och mediebranschen:

· filmproducent

· exekutiv producent

· tv-producent

· bildproducent

· teaterproducent

· radioproducent

· musikproducent

· kulturproducent

· innehållsproducentFilmproducent

Filmskapare kan arbeta på olika produktionsbolag och man kan göra allt från längre filmer till kortare reklamfilmer. Det börjar ofta med att en manusförfattare pitchar en idé till ett produktionsbolag för att få hjälp med att producera filmen. Om produktionsbolaget tror på idén kan en producent som är anställd eller anställd av produktionsbolaget börja planera filmen.


En producent upprättar en budget, ansöker om finansiering och anställer personal till projektet, såsom regissörer, kameramän, skådespelare och scenografer. Det är också producentens ansvar att förbereda ett inspelnings- och repetitionsschema och att se till att utrustning och rekvisita finns tillgänglig och att rätt licenser och försäkringar finns på plats.

Det kan finnas flera producenter på en produktion av en större film. I det här fallet har den verkställande producenten det totala ansvaret för produktionen av filmen, inklusive det ekonomiska ansvaret, medan producenten arbetar närmare inspelningen och arrangerar auditions och planering.


Vad gör en regissör?

Regissören styr hela processen med att skapa filmen. De arbetar med filmen varje dag för att ge vägledning om filmning och redigering av detaljer. Dessa proffs hanterar de konstnärliga och kreativa aspekterna av filmen och ägnar det mesta av sin tid åt att regissera andra för att producera ett estetiskt och tematiskt sammanhållet slutprojekt. De samordnar bland annat skådespelarnas prestationer.

bottom of page