top of page
StuiosS19 Digitalprouton Logo

Höstmöte i Göteborg med Svensk Sjöfart


Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Idag var vi på StudioS19 på plats på Post Hotell i Göteborg. Uppdraget var att producera Svensk Sjöfarts årliga höstmötesseminarium., som direktsändes för fler att följa, utöver de som fanns på plats.

Svensk Sjöfart är en återkommande kund hos oss på Studio S19 och årets seminarium fokuserade på EU:s nya klimatpaket och grön finansiering, men också rekrytering, kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.bottom of page